Hulp nodig?

Marleen klantenservice medewerker 2

Wilt u kunststof platen kopen? Neem gerust contact op bij vragen!

Wij nemen alle tijd voor u!

Wat zeggen onze klanten?

Privacybeleid

Bij het afnemen van onze producten vragen wij om uw persoonsgegevens. Plexiglas.nl houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Verantwoordelijke

VD4 VOF, handelend onder de naam Plexiglas.nl, statutair gevestigd aan de J. van der Leeweg 2, 4033 BD te Lienden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64944115. Te bereiken via telefoonnummer 085-9020800 en e-mailadres klantenservice@plexiglas.nl.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • u bij ons een bestelling doet;
 • u zich bij ons aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • u bij ons informatie aanvraagt, bijvoorbeeld via onze chatmogelijkheid;
 • voor statistische analyses.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het bezorgen van de bestellingen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zolang u klant bent bij Plexiglas.nl. Ook na afloop van onze dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Tot slot kijken wij daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten aan u te verlenen. U heeft altijd het recht om ons te vragen om uw gegevens te verwijderen.

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@plexiglas.nl. Wij beoordelen uw verzoek binnen 7 werkdagen.

Recht op inzage en controle

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht op wissing van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven.
 • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenservice@plexiglas.nl. Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kunt u melden door een e-mail te sturen naar klantenservice@plexiglas.nl.

Nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (e-mail) nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar klantenservice@plexiglas.nl of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

Wij maken gebruik van cookies

Wij maken bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord.  Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com/nl/ aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar klantenservice@plexiglas.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Datalek

Indien u denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen wij graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen. Bekijk ons protocol datalekken.

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u deze indienen bij ons door een e-mail te sturen naar klantenservice@plexiglas.nl met als onderwerp “Klacht”. Wij reageren binnen 7 werkdagen op uw verzoek. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben het recht om dit privacybeleid aan te passen. Wij adviseren u om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

>